Inboedelwaardemeter

Leeftijd hoofdkostwinner
Samenstelling huishouden
Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Oppervlakte woning
Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur?
Nee Ja
Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?
Nee Ja
Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?
Nee Ja
Is het huurdersbelang meer dan € 6.000?
Nee Ja